شهرداری سنندج
جمعه, 28 مهر 1396

فهرست اصلی سایت


اخبار استان چاپ...


پيوندها

Leader

President
Majles
dadiran
Ministry of Iran
iranCulture


حوزه مدیریت


سمت:  معاونت خدمات شهری


سابقه اجرایی :

ناظر پروژههای عمرانی اداره کل نوسازی مـــدارس استــان کردســـتان به مدت 2 سال
 ناظر پروژههای راهسازی مهندسـین مشـاوراداره راه وشهرسازی
 سرناظر پروژههای حوزه معاونت فني وعمرانی شهرداری سنـندج به مدت 5 سال
  مدیر شهرداری منطقه یک به مدت يك سال
مدیر شهرداری منطقه سه به مدت 5 سال
مدير عامل سازمان بهسازي و نوسازي به مدت 1 سال
سرپرست سازمان آرامستانها
رئيس هيئت مديره:سازمانهاي خدمات موتوري،آتش نشاني،بازيافت و پسماند،آرامستانها،زيباسازي، پاركها و فضاي سبز
عضو و دارای پروانه اشتغال پايه 1 سازمان نظام مهندسـی
كارشناس رسمي دادگستري ماده 27 سازمان نظام مهندسي


مدرک تحصیلی : لیسانس عمران
كارشناس ارشد مديريت استراتژيكعملکرد معاونت خدمات شهری


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8