يکشنبه, 5 خرداد 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : حضور پرشور شهروندان سنندجی در همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز "سنه "
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ 
ساعت : ۱۱:۵۶:۵۲

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0