چهارشنبه, 5 تير 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : آسفالت و بهسازی بلوار مستضعفین حد فاصل ( پل قشلاق تا میدان محمدی ) به روایت تصویر
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ 
ساعت : ۱۱:۲۳:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0