چهارشنبه, 5 تير 1398
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : بازدید شهردار سنندج از روند احداث تقاطع غیر همسطح توحید
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ 
ساعت : ۱۰:۵۱:۱۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

شهرداری سنندج

5.1.0.0
V5.1.0.0