• ساعت : ۹:۱۱:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ 
    /  5
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج:
اساسنامه كمیته دائمی حفاظت از تپه ها و چشمه های شهر سنندج تدوین شد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج گفت: اساسنامه کمیته دائمی حفاظت از تپه ها و چشمه های شهر سنندج پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان ادارات و سمن ها تدوین شد.
به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج، امید جعفری اظهار کرد: در راستای بند پنج مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران  و با توجه به   تاکیدات  شهردار سنندج  به منظور تحقق طرح ویژه ساماندهی تپه ها سنندج و طرح های موضعی و موضوعی که در محدوده تپه های شناسایی شده است، کمیته ای دائمی با حضور مسولین و مدیران شهری تشکل های مردمی و سمن ها تشکیل می شود و اساس نامه تدوین شده این کمیته جهت تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع می گردد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج به هدف تدوین این سند گریزی زد و گفت: در راستای صیانت از تپه های بکر باقیمانده در سطح شهر و پژوهش درباره تپه ها واقع در محدوده و حریم شهر سنندج، کمیته با اهداف تعیین خط مشی های کلی و نگهداری از این میراث طبیعی تشکیل می شود.
به گفته وی، این ظرفیت سازی در مدیریت شهری به منظور تعریف فضاهای شهری جدید متکی بر اندام های طبیعی و جهت ایجاد هماهنگی و تعامل میان مدیریت شهری دستگاه های متولی برای دوری از موازیکاری در فعالیت ها و بررسی و اظهار نظر در خصوص آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ظوابطی که بر تپه ها چشمه ها قنات ها و رود دره ها تاثیرگذار است پیش بینی میگردد.
وی تصریح کرد: رویکرد شهرداری برای افزایش مشارکت مردمی و حضور سمن های مرتبط، تدوین افق ها و برنامه ها به منظور استفاده و تعامل پایدار نسل های آینده می باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج در ادامه به وظایف کمیته حفاظت از تپه ها و چشمه های شهر سنندج هم اشاره کرد و گفت: تشکیل منظم جلسات، پایش مداوم میزان تحقق سند طرح ویژه ساماندهی تپه های سنندج همچنین کمک به تسریع تحقق سند و بروزرسانی سند و دیگر اسناد مرتبط با تپه ها، چشمه ها، قنات ها و ...از رسالت های کمیته است.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0