پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۸۰۴
ساير شهرداران از بدو تاسيس بدليل اينكه از اين عزيزان اطلاعات زيادي در دسترس نبود فقط به ذكر نام و سال تصدي آنها اكتفا مي كنيم در ضمن از خود و يا خانواده نامبرده گان كه مايل به درج مشخصات كاملتري ...
کد خبر : ۱۸۰۳
جناب آقاي مهندس مرتضي زرين گل از تاريخ 4/2/1363 تا تاريخ 18/10/1366 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۸۰۲
جناب آقاي مهندس سيدمجتبي هاشمي از تاريخ 15/11/1366 تا تاريخ 1/11/1367 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۸۰۱
جناب آقاي مهندس موسي مرادياني از تاريخ 12/11/1367 تا تاريخ 11/3/1370 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۸۰۰
جناب آقاي مهندس حاج صادق خليلي از تاريخ 1/4/1370 تا تاريخ 1372 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۷۹۹
جناب آقاي عبدالكريم احمد نژاد (سرپرست) از تاريخ 10/10/1372 تا تاريخ 9/11/1372 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۷۹۸
جناب آقاي سيد احسن علوي از تاريخ 9/11/1372 تا تاريخ 14/1/1374 بصورت انتصابي
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0