پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 27 تير 1398
شهرداران اسبق
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۰۵۲
جناب آقای فریدون پوررضایی با انتخاب شورای اسلامی شهر در مورخه 86/5/7 تا آبان ماه 1389 در سمت شهرداری سنندج مشغول به خدمت بود
کد خبر : ۱۸۰۴
ساير شهرداران از بدو تاسيس بدليل اينكه از اين عزيزان اطلاعات زيادي در دسترس نبود فقط به ذكر نام و سال تصدي آنها اكتفا مي كنيم در ضمن از خود و يا خانواده نامبرده گان كه مايل به درج مشخصات كاملتري ...
کد خبر : ۱۸۰۳
جناب آقاي مهندس مرتضي زرين گل از تاريخ 4/2/1363 تا تاريخ 18/10/1366 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۸۰۲
جناب آقاي مهندس سيدمجتبي هاشمي از تاريخ 15/11/1366 تا تاريخ 1/11/1367 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۸۰۱
جناب آقاي مهندس موسي مرادياني از تاريخ 12/11/1367 تا تاريخ 11/3/1370 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۸۰۰
جناب آقاي مهندس حاج صادق خليلي از تاريخ 1/4/1370 تا تاريخ 1372 بصورت انتصابي
کد خبر : ۱۷۹۹
جناب آقاي عبدالكريم احمد نژاد (سرپرست) از تاريخ 10/10/1372 تا تاريخ 9/11/1372 بصورت انتصابي
صفحه1از212.بعدي.برو

5.3.8.0
V5.3.8.0