پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

                    تاریخچه شهرداری

مطالبي كه ذيلاٌ به نظر مي رسد تاريخچه مختصري است از تاسيس شهرداري سنندج كه بر اثر تحقيق از مطلعين و آگاهان زمان و همچنين بهره مندي از تاريخ كرد و كردستان و بررسي اسناد ومدارك موجود در بايگاني راكد شهرداري صورت گرفته كه خاطر علاقه مندان محترم را به آن معطوف مي نمايیم.

پس از اعلام مشروطيت و دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي در سطح كشور و ايجاد وزاتخانه ها در تهران و تاسيس ادارات در شهرستانها و بلاد ديگر اهالي كردستان در بيانيه اي خواستار تشكيل ادارات در شهرستانها و بلاد ديگر كردستان شدند.و بالاخره در ذيقعده سال 1327هجري قمري برابر با سال 1286هجري شمسي ادارات دادگستري(عدليه) شهرباني(نظميه)-دارايي(ماليه)-بهداري(صحيه)-ژاندارمري(امنيه)-كشاورزي(فلاحت)-راه و ترابري (شوارع)-و فرهنگ و هنر (معارف و صنايع مستظرفه) يكي پس از ديگري و آخرين آنها شهرداري (بلديه) بود كه درسال 1300شمسي در زمان مظفرخان سردار انتصار حكمران وقت كردستان(بلديه ايالت كردستان)با بودجه يكصد تومان يا هزار قران تاسيس و با اولين انتخابات به نام اعضاي كميسيون بلديه ايالت كردستان (اعضاي انجمن شهر يا شوراي شهر)تشكيل و در سال 1302شمسي مرحوم محمد باقرخان حبيبي (ملقب به سالار مفخم)كه قبلاٌ رئيس شهرباني يا نظميه كردستان بود به عنوان اولين رئيس بلديه ايالت كردستان انتخاب و رسماٌ شروع به كار نمود.آن مرحوم تا سال 1308 شمسي مسئوليت اداره بلديه استان كردستان را بر عهده داشتند.

صرف نظر از فعاليتهاي بلديه در تعيين نرخ ارزاق عمومي و امور رفت و روب و روشنايي معابر و ساير امور اجتماعي و تعداد پرسنل و ميزان بودجه ساليانه و نحوه فعاليت اداري و غيره در سنوات مختلف فقط به ذكر اشخاصي مسئوليت اداره آن را بعنوان شهردار بعهده داشته اند و يا رويداد خاصي در آن سال انجام گرفته باشد بسنده نمود و اشاراتي مختصر به آن مي نماييم .


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0